Ny biskop ska utses

Den femte december är det dags för biskopsval på Gotland. Biskop Biörn Fjärstedt lämnar sin post nästa sommar och den nya biskopen kommer att biskopsvigas i Uppsala domkyrka den sista augusti nästa år.
Det är dels utsedda elektorer i pastoraten och dels präster som får delta i biskopsvalet. Men även stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter har rätt att rösta. Sista juni ska elektorerna ha utsetts och i oktober hålls ett provval. Sen ska biskopskandidaterna prövas på olika sätt innan valet kan genomföras den 5 december.