Mer personal i barnomsorgen

Inom kort får nästan alla kommuner i landet de första statliga bidragen till maxtaxan inom barnomsorgen. Gotland får 2,7 miljoner kronor vilket möjliggör anställning av två barnskötare.
Det ena bidraget är på totalt 500 miljoner kronor och ska användas för att höja kvaliteten på barnomsorgen. Ansökningarna visar att de flesta kommuner vill satsa på mer personal och att störst är behovet av förskollärare. Enligt de första undersökningarna av maxtaxans effekter har trycket på barnomsorgen ökat och hälften av landets kommuner har brist på förskollärare.