Svårt för gädda och abborre

Situationen för abborre och gädda runt Gotland, liksom på många andra håll runt Östersjön, är fortsatt dålig. Därför har fiskeförbudet förlängts till den sista maj.
Orsakerna är inte klarlagda men det finns flera möjliga anledningar. Under tiden som forskning och undersökningar fortsätter har fiskeförbudet efter abborre och gädda inom kustområdet runt Gotland förlängts att gälla till och med den 31 maj. Förbudet gäller fiske med alla redskap och gäddor och abborrar som fångas oavsiktligt måste släppas ut igen, enligt länsfiskekonsulenten Rolf Gydemo.