Mässlingvaccin ökar i Danmark

I Sverige vaccineras allt färre barn mot mässling, påssjuka och röda hund och i Danmark har utvecklingen varit likadan fram tills nu. Men efter ett utbrott av mässling på Jylland i början av året, ökar vaccineringarna igen.
En nioåring hade fått sjukdomen under en resa till Filippinerna och ett tjugotal barn på norra Jylland smittades. Sedan spred sig smittan till Köpenhamn, där tre barn insjuknade. Under en mässlingepidemi i Holland tidigare dog ett barn i sjukdomen, vilket inte skedde i Danmark. Men utbrottet av mässling fick till följd att en del av de föräldrar som tidigare avböjt vaccinering av sina barn nu tänkte om. Avdelningsläkare Steffen Glismann vid den danska statens seruminstitut säger till P4 Radio Malmöhus att rädslan för att barnen skulle få en farlig sjukdom helt enkelt blev starkare än rädslan för att vaccinet skulle vara farligt. Fram tills för några år sedan sjönk vaccinationstalen i Danmark liksom i Sverige, men för att öka antalet vaccineringar startade man en stor informationskampanj om nyttan av mässlingvaccin. Varje landsting utsåg en vaccinationsansvarig och skolläkarna gavs rätt att ge sprutorna och nu är utvecklingen på rätt väg, säger Steffen Glismann: - De senaste tre, fyra åren har siffrorna vänt uppåt igen.