Malmström: Barnens bästa måste komma först

1:19 min

Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström kommenterar nu fallet med den svårt traumatiserade afghanske flyktingpojke som Ekot rapporterat om tidigare som skulle skickas tillbaka till Italien men som nu istället får sin asylansökan prövad i Sverige.

– Det här fallet visar att EU-länderna bör vara mera generösa och göra fler undantag när det gäller barn, säger Cecilia Malmström.

I Sverige väntar många ensamkommande flyktingbarn på att skickas tillbaka till Italien och Cecilia Malmström menar att de svenska myndigheterna nu måste granska varje enskilt fall mycket noga.

– Vi har ju tagit gemensamma riktlinjer som säger att barnets bästa måste komma först. Om man har oro för hur ett barn kan behandlas när det gäller grundläggande rättigheter i det land det kommer ifrån så kan man låta bli att skicka tillbaka.

Menar du att det har brustit här alltså?

– I det här fallet så är det uppenbart att man kunde ha varit lite mer flexibel vad gäller Dublinförordningen, och det visade ju sig vara möjligt också.

Cecilia Malmström, som alltså är EU:s flyktingkommissionär, önskar att EU-länderna överlag vore mer generösa när de tillämpar den så kallade Dublinförordningen, alltså den EU-regel som säger att det är det första landet i EU som en asylsökande kommer till som ska pröva en asylansökan.

Dublinförordningen har nu reviderats och nya regler träder i kraft nästa år. Cecilia Malmström ville att ensamkommande helt skulle undantas från Dublinförordningen men så blir det inte.

– Jag tycker nog att medlemsländerna i dag generellt är lite för snåla med att sätta barnens bästa främst.