LRF Skaraborg fick ny ordförande

Lantmästare Christer Svederberg från Kållandsö valdes idag till ny ordförande för LRF Skaraborg vid stämman i Falköping.