Schengen gav fler asylsökanden

Antalet asylsökande har ökat kraftigt sedan Sverige gick med i Schengen-samarbetet för ett år sedan. Under 11 månader sökte mer än 24 000 människor asyl i Sverige, att jämföra med 16 000 under hela år 2000.
Det här påverkar handläggning av asylärenden och bostadsköer, säger Hans Emanuelsson, regionchef för Migrationsverket i Malmö, till P4 Radio Malmöhus. - Behovet av platser blir ju än större när de här två sakerna sammanfaller. Inströmningen och de längre handläggningstiderna gör ju att utflödet till hemländerna eller det svenska samhället också går trögare, säger han. - Det blir ett jätteproblem. Det blir tungt att jobba, säger Hans Emanuelsson. Från början var målet att handläggningen av att asylärende inte skulle ta längre tid än sex månader. I dag är handläggningstiden tio månader. De flesta ärenden överklagas sedan hos utlänningsnämnden och där är handläggningstiden ungefär lika lång. Den långa handläggningstiden leder i praktiken till att fler asylsökande får stanna i Sverige. - Det är ju inte samma ärenden som bedöms i överinstanserna som de vi bedömde ett år tidigare. Det har ju tillkommit en mängd humanitära skäl som uppstått i Sverige, säger Hans Emanuelsson. - Så om ett klart avslag vänds till ett bifall i utlänningsnämnden så beror det ju på något vi själva har skapat, nämligen frustration och mänskligt lidande under väntetiden. - Det är ett lidande som är onödigt och dessutom är det ärenden som egentligen inte skulle ha uppehållstillstånd som får det av andra skäl, skapade av oss själva, säger Hans Emanuelsson, regionchef på Migrationsverket i Malmö.