Inget besked om Volvo-flytt

De centrala förhandlingarna mellan metallfacket, företagsledningen på Volvo wheel loaders och Sveriges verkstadsindustrier om planerna på att flytta hjullastarproduktionen från Eskilstuna till Arvika avslutades på måndagen.
Men besked om det blir en flytt eller inte väntas först på onsdag då styrelsen för Wheel loaders fattat beslut. Det säger metalls klubbordförande Bert Thulin. Vid en företagsflytt riskerar 128 anställda att förlora jobben.