Vapenaffär säkrar jobb

Saab Bofors Dynamics i Eskilstuna och Karlskoga kommer att producera vapen och ammunition till Indiens pansarvärnssystemet Carl-Gustaf.
Det är Saab-ägda FFV Ordnance som har tecknat ett kontrakt med den indiska armén värt runt 300 miljoner kronor. Anders Florenius, Saab Bofors informationschef säger att den här ordern tillsammans med ett antal andra säkrar de 55 arbetstillfällen som finns i Eskilstuna och att det också betyder att företaget behöver nyanställa. Hur många är dock oklart i nuläget.