S positiva till privat äldrevård

Socialdemokraterna i Eskilstuna har de senaste åren svängt ideologiskt och öppnar nu dörren för att låta privata företag eller kooperativ driva äldreomsorgen.
Det kan bli aktuellt med att lägga ut äldreomsorgsverksamhet på privata entreprenörer eller kooperativ. Enligt ett förslag till kommunsstyrelsen ska vuxenförvaltningen ta fram ett förslag till ett så kallat konkurrensprogram som ska ligga till grund för en upphandling av äldreomsorgsverksamhet. Det tyder på att det på sikt kan bli aktuellt att privata företag eller kooperativ driver äldreomsorg i Eskilstuna.