STOCKHOLM

Höjda krav på tillgänglighet för kulturverkamheter

Under nästa år kommer Landstinget att se över hur tillgängligheten för funktionsnedsatta ser ut i de kulturlokaler som får större bidrag till sin verksamhet.

Kulturlandstingsrådet Anna Starbrink, säger att det först och främst handlar om att få kunskap om hur det ser ut och hjälpa verksamheterna att åtgärda eventuella problem.

Men om verksamheterna inte visar något intresse för att förbättra sina lokaler kan det enligt  Anna Starbrink, leda till att storleken på stödet dras ned.