Oro över nya mobilmaster

Boende i det kommunala bostadsbolaget Kustbostäders fastigheter i Oxelösund är oroade över bolagets planer att låta mobiltelefonoperatörer sätta upp master på fastigheternas tak.
De boende har ännu inte informerats om planerna, men sett företrädare för operatörerna på taken. Kustbostäders företrädare bekräftar planerna, men säger att det ännu inte är aktuellt att informera hyresgästerna eftersom inga beslut är fattade i bolagets styrelse. Enligt företrädaren är intresset stort bland operatörerna.