Forskare kräver bättre skogsskydd

1:23 min

Bara 2 % av den svenska skogen är skyddad. Det är alldeles för lite, menar flera ledande forskare och varnar för att insekter, djur och växter riskerar att försvinna om inget görs.

Även om all den naturskog som fortfarande finns kvar skulle skyddas så räcker inte det för att uppnå naturvårdsmålen. Därför måste vi börja återställa produktionsskog för att rädda hotade arter säger flera ledande naturvårdsforskare, bland dem Bengt-Gunnar Jonsson på Mittuniversitetet.

– Redan idag står vi inför en situation där man bör gå in i medelålders skog och avverka för att kunna lämna kvar död ved, säger han.

Forskarnas beräkningar säger att ungefär 20 % av skogen behöver skyddas för att arter som långskägg, slaguggla och mängder av små vedlevande mossor och kryp ska finnas kvar i framtiden.

Per Angelstam på Statens Lantbruksuniversitet (SLU) i Skinnskatteberg menar att det finns mycket att tjäna om skogsbolagen avverkar på ett sätt som efterliknar den naturliga processen i en vildväxande skog. Alltså en blandning av gamla och unga träd, barrträd och lövträd.

– Om 30 år kommer det här att vara ett eldorado för hackspettar, säger han när han visar runt i Färna ekopark där mörk granskog ersatts av ljus aspskog.

På vissa hålls har den typen av skogsbruk införts på försök, bland annat i Västerbotten där skogsbolag använt så kallade skördare för att medvetet skada vissa träd och helt enkelt vräka omkull andra.

Reporter: Lena Näslund

vet@sr.se