Motortävlingar i valborg?

Scandinavian Competition Services, eller SCS, som driver motorbanan i Anderstorp vänder sig nu till miljödomstolen för att få köra tävlingar måndagen och tisdagen i månadsskiftet april/maj.
Länsstyrelsen har sagt nej till SCS begäran att få köra måndagen och tisdagen, med motiveringen att dom två vardagarna inte täcks av det tillstånd som motorbanans ägare har. Och SCS överklagar alltså nu det beslutet till miljödomstolen.