Fortsatt bidragsberoende efter etableringsinsats

1:53 min

Första december har de första nyanlända flyktingarna genomgått regeringens så kallade etableringskedja – som snabbt skulle leda till jobb och kunskaper i svenska. Men Arbetsförmedlingen räknar med att 70 procent av deltagarna fortsatt kommer att vara beroende av bidrag.

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) lanserade för två år sedan etableringskedjan som den största ändringen av integrationspolitiken på 25 år. Inriktningen skulle vara att snabbt komma i jobb och lära sig svenska språket.

Ullenhag tror att metoden kommer att fungera bättre än de tidigare formerna, trots att Arbetsförmedlingen räknar med att en majoritet av deltagarna fortsätter att vara beroende av bidrag.

– Det är lite tidigt att dra definitiva slutsatser därför att du håller på i två år, under de två åren får du arbetsförberedande insatser, svenska för invandrare och samhällsförberedande insatser. Precis som du beskriver går de första ut den första december och dessutom ganska få som kommer ut den första månaden.

Är det ett bra eller dåligt resultat?

– Jag tror vi kommer att se att vi har ett bättre resultat med det här sättet att jobba än vad vi hade tidigare, säger Erik Ullenhag.

Arbetsförmedlingens enhet för integration räknar med att 70 procent av de flyktingar som lämnar etableringskedjan fortsatt kommer att vara beroende av ersättning. De kommer att få gå över i jobb och utvecklingsgarantin.

– Jag tycker att vi är i en situation att så länge inte folk kommer in på arbetsmarknaden så har vi mer att göra. Det jag sa om man ska vara noggranna är att det här är ett första steg i en ny integrationspolitik och att man ska vara ödmjuk till alla nya reformer. Och det kommer finnas problem på vägen som vi behöver göra något åt.

Etableringskejan innebär att Arbetsförmedlingen tagit över ansvaret för den nyanländes introduktion.

Många kommuner menar att de inte kompenserats fullt ut, att kostnaden för försörjningsstöden ökar.

– Nu har vi gett ett besked att staten tar ett fortsatt ansvar. Sedan har vi ett system där vi ska ersätta kommunerna fullt ut för flyktingmottagande. Det är alltid en dragkamp och en diskussion mellan stat och kommun som det är i alla de här förhandlingarna men vi ska stå för de kostnader som kommunerna har, säger integrationsminister Erik Ullenhag.