dålig undervisning i svenska

I Uddevalla kommuns skolor har barn med annat modersmål än svenska rätt att få en särskild anpasssad svenskundervisning. Men i praktiken är det lite si och så med det
Över 7 miljoner kronor har dom senaste tre åren avsatts till skolorna i Uddevalla för att bl.a ge särskild svenskundervisning till barn som kommer från andra länder. Sk svenska två undervisning. Så var det tänkt på pappret men verkligheterna ute på våra skolor ser annorlunda utSkolorna använder alltså sv2 som en stödundervisning i den ordinarie undervisningen, helt emot vad som var tänkt. På Äsperödsskolan fanns förra året 10 elever som gick ur nian, och som hade behov av svenska 2 undervisning, men bara en av dom fick slutbetyg i ämnet.Ytterligare ett exempel är Ramnerödsskolan, där var det 28 niondeklassare med samma behov men bara 4 av dom fick slutbetyg i sv2..... Totalt bara på dessa två skolor, 38 elever med behov men bara 6 av dom får slutbetyg i ämnet.Sven Höper, skoldirektör i Uddevalla säger till Radio Väst att dom eleverna ofta hamnar på det individuella programmet på gymnasiet, alltså utanför det traditionella gymnasiet för att skolledarna inte har anammat avsikten med svenska tvåundervisningen,