Hårda fackliga krav på Habo

Kommunalarbetareförbundet i Jönköping kräver tre årslöner och en lång rad skadestånd och ersättningar av Habo kommun sedan en av medlemmarna som var anställd vid kommunen kränkts på jobbet.
Enligt facket har kommunen inte tagit sitt ansvar när det gäller att hjälpa kvinnan ur svårigheterna. Det är en flera år gammal tvist mellan Habo kommun och kommunalarbetareförbundet som nu drivs centralt. Detaljerna i ärendet är inte kända men det handlar om en kvinna med ett vårdyrke i Habo kommun som upprepade gånger kränkts på jobbet. I förhandlingarna har facket krävt tre årslöner men också ersättning för sjukskrivningarna, skadestånd för både psykiskt lidande och avtalsbrott. Om parterna inte kommer överens kan tvisten få stora följder när det gäller arbetsgivarens ansvar. Enligt Peter Hammarin på kommunal i Jönköping är tvisten av principiell karaktär. Habo kommuns personalchef säger till Nyheterna att kommunen tar på sig en del i misslyckande i att få kvinnan tillbaka till jobbet, men han tycker ändå att fackets krav är för höga.