Maxtaxan ger många jobb

45 nya förskollärare, 15 fritidspedagoger och 13 barnskötare ska nyanställas ute i länets kommuner som en följd av maxtaxan i barnomsorgen.
För att klara av detta har kommunerna fått drygt 16 miljoner i extra statsbidrag. Bidraget är ettårigt och 85 procent av pengarna ska gå till nyanställning av personal, resterande 15 procent ska användas för fortbildning av redan anställd personal. I redovisningen saknas uppgifter från Gislaveds kommun eftersom Skolverket vill ha in kompletterande uppgifter.