Äldresatsning och läxhjälp i S-budget

Socialdemokraterna föreslår i sin kommande skuggbudget en satsning på äldrevård och omsorg.

Enligt Aftonbladet vill Socialdemokraterna satsa 300 miljoner kronor om året under tre år från och med nästa år.

S vill även satsa 200 miljoner kronor i stimulansbidrag till landets kommuner varav hälften är avsett för intern fortbildning för personal inom äldrevården.

I skuggbudgeten finns också ett förslag om att avsätta 110 miljoner kronor under nästa år för läxhjälp till elever i grundskolan.

Läxhjälpen föreslås till exempel ges på skolornas fritidsverksamhet, skriver Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Ibrahim Baylan och gruppledare Mikael Damberg på Dagens Nyheters debattsida.

S föreslår att läxhjälpen ska erbjudas till exempel inom ramen för fritidshemmen och ser positivt på samarbete med ideella föreningar.

Ekot