Dataspel kan ge skolan nytt arbetssätt

2:19 min

Skolan skulle kunna dra nytta av pedagogiken i dataspel för att få elever att lära sig mer. Det visar en studie vid Högskolan i Jönköping.

En som ägnat mer tid framför spelen än i skolan är 19-åriga Anders Randau.

– Det blir fem, sex timmar om dagen om jag har tid. Så mycket jag hinner helt enkelt, säger Anders Randau.

Det är dämpad belysning, mängder med datorer och majoriteten killar här på ett av Jönköping IT caféer. Ett par hundra meter längre bort ligger Högskolan i Jönköping där Tomas Kroksmark är professor i pedagogiskt arbete.

– Att man faktiskt via dataspel skulle kunna hitta någonting som skolan skulle kunna utveckla, det tror jag inte så många har tänkt på, säger Tomas Kroksmark.

Genom att studera spelen och träffa tillverkarna har Tomas Kroksmark försökt komma på vad det är som driver många att ägna mer tid framför dataspel än åt skolan.

I studien som gjorts visar det sig att spelen byggs på en tydlig berättelse, du som spelare får snabbt en idé om vad spelet går ut på. Där är skolan inte alls lika bra på att förklara varför en elev exempelvis ska lära sig matematik. En annan skillnad är tävlingsmomentet som är väldigt tydlig i dataspelen.

– Vi behöver nog tänka på hur vi skulle kunna använda det i skolan. Så att det blir en sporre snarare än trycker ner, säger Tomas Kroksmark.

En annan viktig faktor är att dagens spel är uppbyggda på ett sätt där spelet anpassar sig efter den som spelar. Kommer du snabbt vidare i spelet, känner programvaran av det och gör momenten svårare och tvärtom om ifall du kör fast i spelet. Konsekvensen blir att den som spelar känner sig smart.

– Om man kunde instruera eleverna på ett sådant sätt att de minst två gånger per dag känner sig smarta i skolan. Då tror jag vi skulle kunna skapa helt nya förutsättningar för skolarbetet, säger Tomas Kroksmark.

Tomas Kroksmarks studie ska inom kort publiceras i någon amerikansk tidskift. Å han är övertygad om att skolan har mycket att lära från dataspelen. Han får medhåll av Anders Randau..

– Jag tror det kan vara bra. Du gör något som är eget, något som du känner dig duktig i, man blir glad och lycklig av att uppnå målen som spelen sätter upp, säger, Anders Randau.