Ärtsoppeutredning klar

Tierps kommun riktar nu kritik mot kommunens centralkök efter den matförgiftning som drabbade över 70 personer.
Idag blev bygg-och miljökontoret i Tierp klara med sin utredning av förgiftningen och liksom åklagaren drar de slutsatsen att det förmodligen var höga halter av bakterier som låg bakom förgiftningen. Ingen har kunnat pekas ut som ansvarig för själva matförgiftningen, men åklagaren Kenneth Brattström har beslutat att delge en person vid centralköket misstanke om brott mot livsmedelslagen och det blir isåfall åtal inom tre veckor.