Myggplågan i Deje en fråga för riksdagen

Samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter från Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Uppland har skrivit en gemensam riksdagsmotion om myggplågan i de fem länen.

I motionen skriver man att problematiken med myggor inte längre bara gäller Nedre Dalälven. Liknande problem finns nu på fler platser, bland annat i Värmland och i områden kring Södertälje.

Frågan är nu extra het eftersom den borgerliga regeringen har beslutat att inte skjuta till mer pengar för den biologiska myggkontrollen.

Motionen handlar om att arbetet måste samordnas och staten behöver ta ett övergripande ansvar.

– Vi har lyssnat på de människor som bor i berörda områden runt om i Sverige och vi anser att staten måste gå in och garantera att människor kan bo på drabbade platser året om och inte behöva leva med ständig oro över mygginvasionerna." säger Elin Lundgren (S), riksdagsledamot från Gävleborg.