Så gjordes testerna

Testerna genomfördes genom att en eller flera personer klädda i traditionell romsk klädsel utrustades med en dold mikrofon. De gick sen in på en bensinmack och bad att få hyra en bil (helst av kombimodell) idag eller imorgon. Efter en stund (ca 30 minuter) gick Sveriges Radios reporter in och bad att få hyra en bil. Testerna gjordes på några geografiskt utspridda platser i landet.

Bortfall
På en del stationer där vi genomförde tester var alla bilar uthyrda och är därför inte med i slutresultatet. Vi har några exempel där det förekom särbehandling, men eftersom ljudupptagningarna misslyckades har vi valt att inte publicera resultatet.

De som gjorde testerna
Våra testteam bestod framförallt av frivilliga finska romer klädda i traditionella kläder, men även av andra personer klädda i typiska romska kläder. Vid ett tillfälle klädde sig reportrarna Milan Djelevic och Maria Ridderstedt i traditionella finsk-romska kläder och genomförde tester själva. Ett par tester genomfördes i samarbete med Radio Romano, Sveriges Radios romska redaktion.