2 oktober 2012

Konsistoriegatan i ett nötskal

3:15 min

I Linköping finns en gata vid namn Konsistoriegatan, var kommer detta konsistorie ifrån? Det undrar Peter som säger sig ha hört att det ska ha med något kyrkligt ämbete att göra.
Visst är det så, bekräftar vår språkprofessor Jan Strid: konsistorium är nämligen den gamla benämningen på domkapitlet.

Förutom detta spörsmål reder Jan idag även ut begreppet "sanningen i ett nötskal"