Sandviken

Dumpad jord oroar boende i Säljan

2:19 min

De jordmassor som har dumpats vid området Säljan i Sandviken fortsätter att oroa de boende intill Storsjön. Det är entreprenören, BJ Markbyggnads, som använder delar av tomtmarken som avstjälpningsplats för jord som kommer från ett rondellbygge intill riksväg 80 i Sandviken. De boende misstänker att jorden kan vara miljöfarlig.

Men Fredrik Hedlund som är miljö och hälsskyddschef på Bygg- och miljöförvaltningen vid Sandvikens kommun säger att Säljansborna kan vara lugna:

– Den jord som fraktats till Säljan är torvmassor, alltså orörda massor.

Men har ni varit medvetna om att det funnits funderingar kring om det är miljögfarligt eller inte?

– Det har vi inte, jag kan bara reflektera till det jag hört tidigare och det är delvis massor som kommer tomten i sig som ligger i olika högar, samt en viss del torv, säger Fredrik Hedlund.

Miljö- och hälsoskyddschefen Fredrik Hedlund berättar att man gjorde provtagningar på jorden under projekteringen av den nya rondellen i Sandviken.

På vissa ställen upptäckte man också föroreningar som stenkolstjära och rester av asfalt, och enligt Fredrik Hedlund så har dom massorna hamnat på deponi. Men boende i Säljan är inte helt överens om att jorden i Säljan är orörd och ren.

– Går man och tittar så finns det telefonstolpar och avloppsrör, det måste finnas mer skit om man hittar sådana saker i schaktmassorna, det kan inte vara rena grejer som slängts ut, säger en boende.

På miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Sandviken har man inte låtit någon ta några prover på jorden som i nuläget ligger vid Säljan. På frågan om man kan klassa jorden som orörd, då man hört vilka fynd de boende gjort, säger Fredrik Hedlund:

– Det här alltså information som inte kommit till mig tidigare, så jag vill gärna att man hör av sig till mig och tar med sig det man sett och hört så ska vi givetvis ta en titt på det.

Lovisa Svenn
lovisa.svenn@sverigesradio.se