Minskade anslag för att sanera förgiftad mark

6:07 min

I Sverige finns det över 1300 platser av framför allt gammal industrimark där man mätt upp så stora föroreningar att människor och natur kan ta skada. Målet är att alla de här områdena ska vara sanerade till år 2050, men med nuvarande takt kommer man inte ens att klara av hälften av dem och i förra veckans budget från regeringen krymtes anslagen ytterligare. I Filipstad i Värmland ligger arsenikavfallet nära den plats där dricksvattnet hämtas. Reportage av Lars Ekelöf.

Hur ska saneringen bli klar i tid om regeringen drar ner på anslagen? Debatt mellan Anders Flanking, centerpartist och statssekreterare på milljödepartementet och Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen.