Tufft för nyanlända invandrare som är analfabeter

2:38 min

En växande andel av landets nyanlända invandrare är analfabeter och kan varken läsa eller skriva när de kommer till Sverige. Antalet elever i Svenska för invandrare, SFI, som har liten eller ingen skolgång alls från hemlandet har fördubblats på fem år.

I Borlänge till exempel, menar de ansvariga för undervisningen att det måste till mer ekonomiska resurser för att lära eleverna svenska som de kan klara sig med i samhället.

– Hur låter den här? frågar läraren i klassrummet.

Framme på tavlan pekar SFI-läraren på olika bokstäver. Enligt kommunen hade fyra av tio personer som avslutat sin introduktion för nyanlända i Borlänge 2010 ingen utbildning alls. Majoriteten av dem kvinnor.

39-åriga Gahla från Somalia som läser här har i alla fall gått två år koranskola innan hon kom till Sverige, berättar hon. Hon behöver delvis hjälp med tolk.

– Hur länge har du varit i Sverige?

– I sex år, säger Gahla.

– Hon känner att hon inte kan klara sig själv på svenska, tolkar en annan.

Johanna Karlman, SFI-lärare, säger att hon älskar sitt jobb och att arbeta med eleverna, som hon vet kan ha väldigt slitsamma erfarenheter med sig till Sverige. Men hon är också orolig över att det behov av hjälp många av eleverna har i dag, är betydligt större än vad lärarna egentligen har möjlighet att ge.

– Det bästa vore att de alfabetiserades på sina egna modersmål innan de kom till SFI så att vi kunde ägna oss åt att bygga det svenska språket, inte det här att knäcka läskoden, för vi ägnar mycket tid åt det på A-nivån. Och det tror inte jag att många politiker förstår. För eleverna har inte ens traditionen att läsa skyltar. Tittar inte på symboler, bildtolkning är jättesvårt, säger Johanna Karlman.

Förra året gick över 102 000 elever i SFI, vilket är en fördubbling jämfört med 2005, enligt en rapport från Skolverket. En fördubbling på fem år har det även blivit av antalet kursdeltagare som har ingen eller upp till max tre års skolgång från hemlandet. Förra året rörde det drygt 19 200 personer.

Enligt Jan-Olov Lundberg, strategiskt ansvarig för integration i Borlänge kommun, är det en ny situation.

– Vi har i Sverige aldrig tagit emot så många med låg utbildning. Alltså vi vet inte hur man gör, säger han.

Jan-Olov Lundberg efterlyser bland annat en tydligare uppdelning av elever baserat på förkunskaper, eftersom det är så stor skillnad mellan de som gått nio år i skolan i hemlandet tidigare och de som inte gått en dag. Och det behöver satsas mera på den här gruppen SFI-elever, säger han.

– I dag så har inte vi de resurser som vi behöver för att alfabetisera på modersmål, som forskningen säger är jätteviktigt att man ska göra. Det här är vår verklighet, säger Jan-Olov Lundberg strategiskt ansvarig för integration i Borlänge kommun.