Halva koralltäcket borta sedan 1985

Stora barriärrevet utanför Australiens nordöstra kust har förlorat halva koralltäcket sedan 1985.

Ungefär hälften har förstörts av stormar, drygt 40 procent har skadats av sjöstjärnor - som äter upp korallerna, och resten av korallblekning - som bland annat orsakas av höga vattentemperaturer.

Fortsätter det som hittills kan Stora barriärrevets koralltäcke halveras igen till 2022, varnar australiska forskare i vetenskapstidskriften Pnas.

De har i 27 år övervakat mer än 100 korallrev, och efter 1993 ytterligare 47, och kunnat följa korallrevens tillbakagång på nära håll.

I den norra delen av barriärrevet har antalet korallrev varit ganska stabilt. Längre söderut däremot har det skett dramatiska förluster, särskilt sedan millennieskiftet när svåra stormar ödelagt många korallrev.

Det är framför allt tre faktorer som skadat eller förstört reven. Häftiga tropiska cykloner har orsakat massiv skada, särskilt i de centrala och södra regionerna.

Samtidigt har bestånden av sjöstjärnearten törnekrona formligen exploderat och ätit upp enorma mängder koraller längs hela barriärrevet.

Dessutom har reven drabbats av allvarlig korallblekning vid två tillfällen, 1998 och 2002.

Enligt studien kan skadade korallrev läka även om det tar lång tid, tio-tolv år. Problemet är att störningarna nu kommer så tätt att tiden inte räcker till för att korallerna ska hinna återhämta sig.

TT/EKOT