Politiker i näringslivet - ohelig allians eller självklart samarbete?

21 min

Idag går Daniel Suhonen, chefredaktör för socialdemokratiska tidskriften Tiden till angrepp mot de partivänner som valt att gå från politiken till näringslivet. "Dessa politikens dubbelagenter är ett hot mot demokratins kärna", skriver han bland annat på Dagens Nyheters debattsida. Konspirationsteorier hävdar kritikerna, men är det bara berikande eller kanske också besvärande med täta band mellan politiken och näringslivet? Hör debatt mellan Daniel Suhonen och före detta justitieminister Thomas Bodström (S).