Demensresan

BPSD-registret har minskat lidandet för många demenssjuka

7:49 min

Det har hänt mycket de senaste åren för att den svenska demensvården ska kunna bli bättre. 2010 kom Socialstyrelsen med nya riktlinjer. Samma år inrättades det så kallade BPSD-registret. Det är ett nationellt register för att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom.

BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. Runt 90 procent av alla som lever med en demenssjukdom drabbas någon gång av det.

Det personalen på Tunagården i Eskilstuna och på andra håll får lära sig är att använda sig av ett redskap där de gör skattningar av symtomen för att se hur ofta de förekommer och hur mycket det påverkar personen med demenssjukdomen.

Efter skattningen görs en analys av eventuella orsaker med hjälp av en checklista och efter det utformas en vårdplan. När man provat nya åtgärder gör man en utvärdering.

– När det gäller en man som sa att han bara ville ha gröt kom vi fram till att det gick bra att servera andra rätter också men mannen fortsatte att kalla det för gröt. Det visade sig att det var det ordet som han förknippade med mat och han kallade allt för gröt, berättar Pia Holm som är demenssjuksköterska i Eskilstuna och utbildar i registret.

Allt registreras noggrannt för att bli en rapport som personalen sedan kan använda i det dagliga arbetet på enheten. Det kan till exempel handla om att den dementa blir aggressiv, orolig, apatisk eller får hallucinationer eller sömnstörningar.

Allt sådant orsakar ett stort lidande, framförallt förstås för personen med demenssjukdomen, men också för närstående och vårdpersonal.

Pia Holm tycker därför att BPSD-registret är ett bra redskap.

– När man tittat runt om i Sverige på resultatet så har man sett att BPSD har minskat.