Filipstad

Arseniksaneringen dröjer länge

1:36 min

Saneringen av många starkt förorenade markområdena i Värmland kommer att ta än längre tid än väntat sedan Naturvårdsverket fått kraftigt minskade anslag för sanering av förorenad mark. En av de många förorenade platserna ligger vid sjön Yngen, en sjö där Filipstadsborna tar sitt dricksvatten. Där är halten av arsenik, bly och andra tungmetaller mycket hög.

Bernt Gustavsson äger ett litet minikraftverk vid Torskbäcken. Han bor på andra sidan kommunen men åker gärna till natursköna Yngen. Vid Torskbäcken som ligger in i en liten vik av Yngen låg fram till 1910-20 ett anrikningsverk. Det är där - på det begränsade området - man mätt upp höga halter av bland annat arsenik, bly och andra metaller som till exempel kadmium och zink.

Carl-Mikael Strauss jobbar på naturvårdsverket där man fördelar pengarna till olika uppstädningprojekt i landet. I år hade man begärt 600 miljoner till arbetet som ofta är besvärligt och kostsamt med dyra undersökningar, invallningar och bortschaktande av jordmassor. Och ska man klara av jobbet fram till 2050 så behöver anslagen öka. Men i årets budget minskar anslaget till 413 miljoner.

Vid Torskbäcken i Filipstad har arbetet bara börjat med förundersökning, informationsmöten och varningsskyltar på området. Nu ska ytterligare studier göras för att bestämma lämpliga åtgärder. 

Ulf Winnberg jobbar på Sveriges Geologiska Institut, SGU, som nu ska leda en fördjupad studie av området och också föreslå åtgärder. Och han som andra ansvariga menar att dricksvattnet in till Filipstad inte tagit skada än men att det är viktigt att området åtgärdas.

Det finns alltså 1300 områden över sverige att jobba med - nu senast exempelvis har naturvårdverket tagit beslut om sanering av Oskarshamns hamn - ett arbete som är beräknat att under ett par år kosta 400 miljoner. Och saneringsarbetet är ofta kostsamt säger Per Gruverberger som är kommunalråd i Filipstad. Statliga pengar måste till - en liten kommun skulle inte klara finansieringen: