Oljeskadade fåglar

Återigen har det påträffats oljeskadade fåglar vid Ottenby fågelstation på Ölands sydspets.
Omkring 180 skadade fåglar har iakttagits under det senaste dygnet, rapporteras på måndagen. Enligt Rolf Gustafsson vid fågelstationen är de inte smetiga av olja men har fläckar på kroppen. I början av månaden rapporterades om ett hundratal skadade fåglar i samma område, varifrån utsläppet kommer nu är oklart.