Första debatten mellan Obama och Romney

1:27 min

Den första av totalt tre presidentvalsdebatter avslutades i natt. Debatten, som kan få stor betydelse för väljaropinionen, inleddes med att Barack Obama fick första frågan av debattledaren, PBS-journalisten Jim Lehrer.

Obama och Romney inledde med att försöka övertyga väljarna om att deras respektive politik är bäst ägnad att skapa fler arbetstillfällen utan att äventyra landets ekonomi.

Romney anklagade Obama för att skada ekonomin med sin politik.

– Jag är bekymrad över att den väg vi slagit in på inte varit framgångsrik, sade den republikanske kandidaten.

Obama anklagade i sin tur Romney för att vilja höja skatterna för låg- och medelinkomsttagare och sänka den för höginkomsttagare, något som Romney förnekade. Obama menade också att Romneys skatteplaner riskerar att ytterligare öka USA:s väldiga budgetunderskott.

– Allt han säger om min skatteplan är fel. Min skatteplan bygger inte på budgetunderskottet, försvarade sig Romney.

Nästa fråga till de båda kombattanterna var hur de vill pressa ner landets väldiga budgetunderskott.

– Presidenten sade att han ville halvera underskottet, tyvärr lyckades han dubblera det, sade Romney.

Obama försvarade sig med att han ärvde ett gigantiskt underskott från den tidigare republikanska administrationen och redogjorde sedan för åtgärder han vill vidta för att balansera budgeten.

En av åtgärderna är att höja skatten för dem som tjänar allra mest.

– Du höjer skatter och det dödar jobb, anklagade Romney.

Obama anklagade i sin tur Romney för att hans plan för att banta budgetunderskottet skulle gå ut över skolor och hälsovård.

Välfärden, federal styrning och Obamas hälsovårdsreform var flera områden där de båda kandidaterna växlade repliker. Romney hävdade att Obamaregeringens "överdrivna reglering" skadar den amerikanska ekonomin.

Romney förklarade också att han vill avskaffa den hälsovårdsreform Obamaregeringen drivit igenom. Han berättade att han träffat människor som klagat över att de inte har råd att skaffa sjukförsäkringar.

Obama argumenterade att 50 miljoner människor skulle bli utan sjukvårdsförsäkring om reformen rivs upp. Han framhöll att det är viktigt att pressa ner sjukvårdskostnaderna och det kommer att ske när "Obamacare" är genomförd. Romney menade att kostnaderna bäst hålls nere av fri företagsamhet, och inte av myndighetsstyrning.

Obama angrep Romney för att inte redogöra för sina alternativ till Obamacare och andra regeringsprogram som han vill avskaffa.

När det gällde utbildning passade Obama på att dra upp ett tidigare uttalande från Romney om att ungdomar kan låna pengar av sina föräldrar för att ha råd att gå på college, för att ge en bild av att mångmiljonären Romney är fjärmad från medelklassamerikanens verklighet.

I sitt avslutningsanförande sade Obama att han lovar att kämpa varje stund för det amerikanska folket.

Romneys avslutande budskap är att valet står mellan två vägar och om han blir president ska han skapa miljontals nya jobb, avskaffa Obamacare och behålla militären intakt.

Eric Sundström, USA-kännare, Obamaanhängare och chefredaktör för nättidningen Dagens Arena, tycker att Mitt Romney hade en bättre kväll än Barack Obama.

-Den första debatten ger utmanaren en möjlighet att stå bredvid den som är president i USA. Alla undrar om han klarar det och det gjorde Romney. Han gjorde en bra debatt utifrån det man bedömer ytligt, det vill säga framträdande, hur han såg ut och hur han lyckades stå på scenen tillsammans med presidenten.

Tonen i debatten var återhållsam, vilket inte överraskade Eric Sundström.

-Jag vet att Mitt Romney är en bra debattör och att Obamas roll är att spela presidentlik och undvika misstag. Obama var ofta väldigt detaljrik och det fanns väldigt mycket substans i det han säger.

-Jag tror att Obama medvetet valde att försöka få debatten att bli en tråkig, oavgjord historia som inte ska spela så stor roll.

-Vad gäller sakinnehållet hade Obama en svår uppgift. Han hamnar lite på defensiven. Han har varit president i fyra år och ska försvara allt som har hänt. Det är alltid en svår roll.

Eric Sundström menar att Obama lyckades sätta fingret på att Mitt Romney varit vag när det gäller besked om till exempel skatter och alternativ till Obamacare.

Statsvetaren Frida Stranne vid Högskolan i Halmstad, hade väntat sig lite skarpare tonläge i debatten.

-Jag trodde att de tydligare skulle försöka framhäva skillnaderna, kanske gå lite mer till angrepp. Det kändes framför allt för Obamas del ganska defensivt.

Hon påpekar att Mitt Romney hade ett sämre utgångsläge inför debatten.

-Det var oerhört viktigt för honom att ange en ny ton och jag tyckte att han lyckades förvalta det. Han hade en mer avslappnad attityd och han hade en tydligare framtoning än han haft innan.

-Jag tycker nog att Romney gjorde ett starkare intryck.

TT