Lönemissnöje i Helsingborg

37 av Kommunalarbetarförbundets medlemmar på Helsingborgs lasarett vägrar skriva på det nya löneavtalet. Anledningen är att de är missnöjda med löneökningarna.
Ett par hundra kronor mer i lönekuvertet är vad många anställda på Helsingborgs lasarett erbjudits, trots många år i yrket. Enligt det nya avtalet ska de anställda komma överens med sin chef om lönen, först om de inte är överens kopplas facket in, skriver Kommunalarbetaren i sin nätupplaga. Kommunal organiserar bland annat undersköterskor och kökspersonal.