Kommunstyrelsen positiv till utveckling av kajen

2:30 min

Göteborgs Hamn har beslutat säga upp avtalen med Stena Line om terminalerna vid både Danmarks- och Tysklandsterminalerna och den i Frihamnen.

Orsaken är, enligt ett pressmeddelande att få ett nytt avtal till 2015 och att Stena Line ska släppa cirka hundra meter av kajen bakom Järntorget för stadsutveckling.

Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén är försiktigt positiv och tycker det är bra att en bit till av kajen blir åtkomlig för allmänheten. Samtidigt tycker hon att det finns många kajer i Göteborg som inte utnyttjas till fullo.

− Samtidigt har vi ett miljöläge där vattennivåerna går upp, vilket också är en utmaning.

YIMBY:s, Yes In My Back Yard, Johannes Åsberg är mycket glad över beslutet och vill att Linnéstaden ska fortsätta växa ner mot vattnet. Han ser gärna att Stena Line flyttas längre ut, och att man istället har småbåtshamnar närmare staden.

− Vi måste fortsätta bygga på det som lockar människor till Göteborg, sådant som vi vet fungerar.

Sven Hulterström, ordförande i hamnstyrelsen, säger att man är överens med Stena Line om att släppa denna del av terminalen. Det andra förslaget är att flytta Stena Lines fraktfärja från Frihamnen till Tysklandsterminalen. Detta eftersom Frihamnen ska utvecklas inom några år, allt enligt pressmeddelandet.

Stenas Danmarksterminal ska bli kvar. Området mellan Folkets Hus och Göta Älv  kan bli både bostäder, grönområde och olika verksamheter, enligt Annelie Hulthén. En tävling om hur området ska se ut kommer att utlysas.