DO: "Omfattande diskriminering av romer"

2:30 min

Bensinstationer över hela landet diskriminerar romer, visar en granskning som Ekot gjort. Agneta Broberg, DO, säger att hon inte är förvånad, medan svenska Statoils chef Ola Enqvist säger att företaget har en tydlig policy mot diskriminering.

Det är arbetsgivaren som bär huvudansvaret om personalen diskriminerar någon kundgrupp. Det säger diskriminerinsgombudsmannen Agneta Broberg efter att ha tagit del av Ekots avslöjande om att ett stort antal bensinstationer i hela landet vägrade hyra ut bilar till romer.

När hon har får höra flera exempel på hur diskrimineringen låter på bensistationerna, suckar hon tungt.

– Först blir man lite ledsen, men jag är inte förvånad. Vi vet att det förekommer en omfattande diskriminering av romer fortfarande i Sverige, säger DO Agneta Broberg.

22 av totalt 65 testade bensinstationer landet över vägrade att hyra ut bilar till romer, medan Ekots reportrar fick hyra vad de ville. Enligt Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg är det troligt att romerna diskriminerats av bensinmackarna.

– Ja, diskriminering handlar om att man missgynnar en person i jämförelse med en annan, och det missgynnandet beror i det här fallet på etnisk härkomst, att man är rom. Så är det anledningen, ja, då är det diskriminering.

Testpersoner klädda i traditionella romska kläder försökte hyra bil på 65 bensinstationer från Helsingborg i söder till Boden i norr.

På en tredjedel av bensinstationerna fick testpersonerna beskedet att det inte fanns bilar att hyra. På samtliga stationer där romerna nekades att hyra bil eller inte fick vad de efterfrågade, kunde Ekots reportrar välja mellan en eller flera bilar.

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg säger att det vilar ett tungt ansvar på arbetsgivaren, när och om personalen gör sig skyldig till diskrimineringsbrott.

– Det här är ju arbetsgivarens ansvar, att verka för att så inte förekommer på arbetsplatser.

Ekot granskade i huvudsak de två bensinkedjorna Statoil och OKQ8. I Sverige är det framförallt de två kedjorna som hyr ut personbilar i egen regi.

De flesta och tydligaste diskrimineringarna stötte vi på hos Statoil.Ola Enqvist är chef för svenska Statoils fullservicestationer, och han menar att det som Ekot visar i sin granskning är oacceptabelt.

– För mig räcker det att det uppfattas som diskriminering för att det ska vara väldigt allvarligt för oss, säger han.

Han understryker att Statoil har en tydlig policy som tar avstånd från all form av diskriminering.

– Vi har en nolltolerans mot diskriminering, en policy som varje medarbetare skriver på när man påbörjar anställningen och som vi såklart behöver fräscha upp ordentligt nu.

Men diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg menar att det inte räcker att ha en policy, en arbetsgivare har större ansvar än så.

– Att bara få en anställd att skriva under en handling känns inte särskilt aktivt. Vill man verkligen att det inte ska förekomma någon diskriminering, då bör man jobba på ett annat sätt med de här frågorna, för att implementera de ställningstaganden man har från ledningen.