Högre inkomster men lägre poäng

Allt fler svenskar tjänar mer än de får pensionspoäng för, visar statistik från riksförsäkringsverket.
Listan toppas av Stockholms län och därefter följer Uppsala län, Västra Götaland, Skåne och Västmanland. Mellan inkomståren 1999 och år 2000 ökade andelen svenskar med inkomster över den pensionsgrundande gränsen från 12,7 till 14,8 procent.