Tema 2012

Smutsigt vatten dödar mer än ett barn i minuten

Varje dag dör 2000 barn på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Det är mer än ett barn i minuten. Därför går Musikhjälpens insamling 2012 till kampen för att barn i slummen ska få tillgång till rent vatten.

 

Världen urbaniseras i allt snabbare takt. Sedan 2007 bor fler människor i städer än på landsbygden runt om i världen. I många städer ökar populationen snabbare än man hinner bygga hållbar infrastruktur, och i de fattigaste områdena saknas ofta rent vatten och avlopp.

De som drabbas hårdast är barnen.
 

Alla barn har rätt till rent vatten

Artikel 24 i FN:s Barnkonvention understryker barns rätt till bästa möjliga hälsa. Det innebär att alla barn har rätt till rent vatten. I augusti 2010 fastslogs även av FN att tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet.

Nästan all tillväxt på jorden sker i utvecklingsländernas storstäder. Om några år kommer majoriteten av världens barn växa upp i en urban miljö hävdar FN, som också menar att städerna kommer vara platsen för fattigdom, inte landsbygden som det tidigare har varit. 2050 beräknas två tredjedelar av världens befolkning bo i städerna. Ett av de största problemen i dessa områden är just bristen på rent vatten och avlopp.

Alla barn har rätt till att utvecklas och bo i en trygg miljö, det står i FN:s Barnkonvention. Trots det lever en halv miljard barn i storstädernas fattiga och våldsutsatta slumområden. Dessa områden finns över hela världen, från Ghana och Kenya i Afrika, till Indien och Bangladesh i Asien till Brasilien och Colombia i Sydamerika.
 

Varför är vatten farligt?

Bristen på rent vatten leder till att risken att bli sjuk är stor, samtidigt som det ofta saknas gratis sjukvård. Varje år föds i världen mer än 50 miljoner barn i hem utan tillgång till en toalett. Alternativet är att gå på undermåliga offentliga toaletter, men dessa ligger ofta långt bort och risken att utsättas för våld på vägen dit är stor. Istället tvingas många uträtta sina behov där man står, och avföring hamnar i rännstenen eller i avloppsdiken.

Det i sin tur leder till diarrésjukdomar eftersom dricksvattnet blivit förorenat. Varje dag dör 2000 barn på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Det är mer än ett barn i minuten.

Tillgång till rent dricksvatten och hygieniska toaletter är avgörande för att minska barnadödligheten.

 
Barns utveckling hämmas

Men tillgången till rent vatten är inte bara livsavgörande, bristen på toaletter och sanitet påverkar också barns möjligheter att utvecklas. Ett exempel är att många flickor uteblir från skolan under mensen för att det inte finns några toaletter. Barn som har tillgång till rent vatten och toaletter har bättre hälsa och kan prestera bättre i skolan.

Att hantera de växande behoven av vatten och sanitära tjänster inom städerna är enligt FN en av de mest angelägna frågorna i detta århundrade.