Föräldrar vill behålla dagmammor

Låt oss få behålla våra dagmammor! Det skriver föräldrar i Roma till barn- och utbildningsförvaltningen apropå att kommunen varslat ett 60-tal dagbarnvårdarna när allmän förskola införs för 4-5-åringar.
Föräldrarna påpekar att de valt dagmamma för att barnen ska få vara i mindre grupper och i hemmiljö. Föräldrarna avstår hellre sina tre avgiftsfria timmar i allmän förskola än att flytta barnen till daghem. Tidigare har även föräldrar från Hemse, Havdehem, Visby, Vibble och Klintehamn skickat in protestlistor med hundratals namnunderskrifter.