Badvakter kan försvinna

Badvakterna i kommunens simhallar kan komma att dras in. Ännu är inget beslut taget men förslaget ska diskuteras i kommunens kultur- och fritidsnämnd.
Det finns inte någon lag som kräver utbildade badvakter och det är bara en femtedel av landets badhus som har badvakter. På Gotland har det hittills varit praxis att det ska finnas utbildade badvakter, men enligt ett besparingsförslag skulle de tas bort. Något som inte gillas av badmästare Kjell-Åke Nordström på Solbergabadet i Visby, som är övertygad om att det sker på bekostnad av den säkerhet som besökarna vill känna. En personalminskning skulle förutom säkerheten påverkar renligheten och personalens trivsel, anser han.