Fornsalen spar pengar

Det kan bli dyrare för allmänheten att besöka Gotlands Fornsal. Länsmuseet måste spara pengar och står inför en kraftig omorganisation. De tidigare elva avdelningarna skall bli fem.
På det sättet tror nya chefen Ankie Dahlin att museets verksamhet skall drivas mer effektivt. Ett annat förslag är att utreda om Konstmuseet kan flytta in i Fornsalens museibyggnad och att nuvarande konstmuseet blir ett administrativt hus. I besparingsarbetet har en definition gjorts av vad som är museets basverksamhet. I verksamhetsplanen slås det fast att basverksamhet INTE är Fenomenalen, konsthallsverksamhet, Clematis, Gamla residenset och övriga fastigheter.