Tryckcentra-ägare positiv ändå

Tryckcentra Förvaltning och Västerås bokbinderi går ju nu i konkurs och ett 60-tal anställda riskerar att bli av med sina jobb, men en av de två ägare som nu förlorar sina företag, Erik Brobacke, tror ändå att inte alla kommer att behöva gå.
''Jag framför allt har jobbat väldigt hårt med det här sedan slutet av förra året, eftersom jag såg att det fanns ett kapitalbehov, och vi har väl haft flera företag och intressenter som har tittat på det här, men tyvärr har vi inte nått ända fram. Det är inte fråga om att det här företaget är olönsamt - det är ett lönsamt företag nu - det som är problemet är vår likviditet, så att jag kan inte se att en ny ägare skulle kunna skära speciellt mycket i personalstyrkan'', säger Erik Brobacke. Det är den andra konkursen på 1,5 år som drabbar tryckeriet Tryckcentra i Västerås. De nya ägarna som tog över hösten 2000 har nu ingen möjlighet att betala de räkningar som ska betalas. De flesta som jobbar inom företaget idag jobbade där redan vid den förra konkursen. Grafiska förbundets lokala klubbordförande Håkan Carlsson berättar om de anställdas reaktioner på denna andra konkurs på kort tid: ''Det är klart man är bitter men samtidigt tror jag det finns en vilja att gå vidare'', säger Håkan Carlsson.