Äldre HBT-personer blir ofta bortglömda

4:00 min

Socialstyrelsen vill veta hur hbt-personer (homo-, bi- och transsexuella), tas om hand inom äldrevården i landet. I september skickades en enkät om det till landets kommuner och när svarstiden nu gått ut, står det klart att Gotland inte gjort särskilt mycket på det här området.

Syftet är att motverkar diskrimineringen inom vård och omsorg och socialdirektör Lena Lager tror att enkäten också ska väcka frågan i kommunerna.

Hon konstaterar att det ännu inte gjorts så mycket på Gotland, men att det handlar om att verkligen förvissa sig om att det tas hänsyn till personer med annan etnisk bakgrund, religion eller sexuell läggning.