Sundsvall

Nytt arbetssätt inom hemtjänsten

1:48 min

Ett projekt inom hemtjänsten på Skönsmon i Sundsvall har väckt ett stort intresse, runt om i hela Sverige. I februari startade en hemtjänstgrupp ett projekt som gett bättre service till de äldre, och mer nöjd personal.

Hemtjänstgruppen har haft minst 20 studiebesök, bland annat från Socialdepartementet.

– Ja, det har varit tjänstmän från regeringsnivå och lyssnat på oss, det är chefer och hemtjänstgrupper här ifrån Sundsvall, alla möjliga har besökt oss, säger Kristin Eriksson, undersköterska och var med från början.

När projektet drog igång i februari i år gick hemtjänstpersonalen ut och undersökte vad som verkligen var viktigt för vårdtagarna, och det som många lyfte fram var kontiniuteten.

I genomsnitt fick varje vårdtagare besökt av 25 hemtjänstpersonal i månaden. Alldeles för många, tycker Ivar Andersson, som själv har hemtjänst i området Skönsmon

– Jag tänker mest på de som har mycket hjälp som blir irriterade och kanske lite blyga när det kommer olika människor hela tiden, säger han.

Men med hjälp av danska konsulter och genom att exprimentera sig fram har nu personalen tagit fram ett nytt arbetssätt med mindre arbetsgrupper och fasta scheman. Nu har personalen sina "egna" vårdtagare som de besöker mer regelbundet och varje vårdtagare får i genomsnitt besök av 10 personal i månaden.

Enligt Ivar Andersson har det blivit mycket bättre.

– De använder sig av en skala från ett till tio när vi ska bedöma vad vi tycker om hetmjänsten och jag har svarat tio för jag är mycket nöjd, säger han.

Planen är att det nya arbetssättet på sikt ska införas i all hemtjänstgrupper i Sundsvall, enligt Karin Holmin, hemtjänstchef i kommunen. Totalt berörs cirka 800 anställda. Enligt Kristin Eriksson har det nya arbetssättet lett till mindre stress och mer nöjd personal i hennes hemtjänstgrupp

– I våras när vi gick in i projektet hade vi högre sjukfrånvaro än vad vi har vi dag. Det känns som att vi mår mycket bättre vi som jobbar. Och även de vi går till, säger hon.