Brist på socialsekreterare

Socialförvaltningen i Kristianstad måste kalla in personal från andra håll
Ännu en yrkesgrupp har drabbats av personalbrist. Nu är det socialsekreterare som behövs. Hela våren har socialförvaltningen i Kristianstad haft tre vakanta platser och det är först nu man lyckats tillsätta två av tjänsterna, säger socialchef Roland Persson. Han tror att bristen beror på att socionomutbildningen skars ned under 1990-talet. Och det har inneburit att det finns alldeles för få socionomer idag. Bristen här i Kristianstad har under våren gjort att annan personal kallats in och deras ordinarie arbetsuppgifter har då lagts åt sidan.