Krav på skärpt lagstiftning för diskriminering

1:56 min

Efter Ekots avslöjande om hur romer diskriminerades på ett stort antal bensinstationer, när de försökte hyra bilar, höjs kraven på en skärpning av diskrimineringslagen. Integrations-minister Erik Ullenhag ser allvarligt på den särbehandling romerna utsätts för.

– Tyvärr är jag inte förvånad av det skälet att det inte finns någon annan grupp i samhället som drabbas så hårt av diskriminering och utanförskap som romer. 

– Jag tycker det är väldigt bra att man gör den här typen av granskning, för vi har ett väldigt jobb att göra för att skapa en vardag där romer bemöts för vad man gör och den man är och inte drabbas av en diskriminering. 

Ekots avslöjande om att romer diskrimineras på svenska bensinmackar har mött starka reaktioner i dag. 

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg säger att särbehandlingen av romer inte är en nyhet, men svår att komma åt. Efter Ekots granskning efterlyser hon en skärpning av lagen. 

Det gör också Stefano Kuzikov, ordförande i riksförbundet Romer i Europa, som anser att det måste svida ordentligt i plånboken för dem som diskriminerar. Rosita Grönfors på Internationella romska och resande kvinnors forum sällar sig till samma krav.

 – Jag är ledsen och upprörd och jag vet inte vilka vi vägar vi romer som är i Sverige kan ta. Vad kan myndigheterna göra? Lagen måste förändras.

Det var efter att en tidigare Statoilanställd berättade om hur han och hans kollegor fick direktiv om att särbehandla bland annat romer, som Ekot beslutade sig för att genomföra ett antal tester.

Ekot granskade i huvudsak de två bensinkedjorna Statoil och OKQ8. I Sverige är det framför allt de två kedjorna som hyr ut personbilar i egen regi. 

Testpersoner klädda i traditionella romska kläder fick uppdraget att hyra bil på 65 bensinstationer från Helsingborg i söder till Boden i norr. 

22 av de testade bensinstationerna vägrade hyra ut bilar till romer, medan Ekots reportrar fick hyra vad de ville. 

Integrationsminister Erik Ullenhag ställer sig inte främmande till en lagskärpning, men menar att det framförallt handlar om hur den befintliga lagen efterföljs. 

– Jag är öppen för en diskussion med diskrimineringsombudsmannen för att skärpa lagstiftningen, men vad det gäller den romska gruppen så drabbas man av en uppenbar diskriminering, och då är det inte i första hand en skärpning av lagstiftningen, utan att vi ser till att den faktiskt tillämpas.