250 000 kronor för flytt är bra

Officersförbundet är positivt till 250 000 kronor i flyttbidrag för de som flyttar till Stockholmsregionen.
Försvarsmakten lockar med flyttbidrag på upp till 250 000 kronor för att få toppofficerare till Stockholmsområdet. Rolf Erhardsson, som sitter i Officersförbundets styrelse och jobbar i Boden, tycker att flyttbidraget är bra trots att det fått kritik ute i landet. Erhardsson förstår att lokala politiker reagerar för att kommunerna riskerar att förlora invånare och skatteintäkter, men fördelarna för försvaret och officerarna tar över. Försvaret slipper betala ut dyra traktamenten till pendlande officerare och officerarna slöipper leva åtskilda från sina familjer. Kommunalrådet i Boden Christian Lindgren, som tycker det skulle vara bättre att flytta hela förband till Boden, reagerade med bestörtning när han fick höra talas om Försvarsmaktens försök att locka officerare till Stockholm.