Helsingborg

Miljökatastrof hotar Möllebäcken

1:25 min

Marken kring Möllebäcken i Billesholm visar på katastrofalt höga värden av de miljöfarliga ämnena Alifater och Aromater efter dieselutsläppet som upptäcktes i början av september. De båda ämnena är giftiga och riskerar att slå ut bäckens fiskbestånd. Sportfiskare uppger redan att bottenlivet är helt dött.

Det visar en färsk analys som gjorts av jorden.  Nu råder miljökonsulten Hans Persson ansvariga att börja sanera omedelbart.

– Vi har hittat väldigt höga värden nära 25 000 milligram per kilo torrsubstans jord, medan naturvårdsverkets högsta gränsvärde är under hundra milligram per kilo jord, säger miljökonsulten Hans Persson vid företaget MST Syd som gjort analysen.

Det handlar om alifater och aromater som kommer från den diesel eller brännolja som hittades i dagvattenbrunnen hos ett livsmedelsföretag i Billesholm. Men företaget svär sig fritt från ansvar. Hur farliga är då ämnena?

– De är så pass farliga att närmsta livet med kräftdjur och små fiskar backar när de kommer i närheten och det kan leda fram till fiskdöd säger Hans Persson.

Larmet om utsläpp gick för fyra veckor sedan, sedan dess saneras bäckens rinnande vatten, men nu visar alltså analysen att höga halter finns kvar i jorden i bäckkanten och sportfiskare som undersökt bäcken förklarar bottenfaunan som helt död.  Och miljökonsulten Hans Persson som gjorde analysen tycker det är bråttom med sanering:

– Ja jag tycker att den här typen av utsläpp påverkar så mycket och så många att man bör agera snabbt, och om man inte hittar någon förövare eller ansvarig får man väl leta andra vägar att agera, säger Hans Persson.