Jokkmokk

Naturskyddsföreningen får inte överklaga

1:43 min

En viktig dom för inflytandet över den svenska skogen har kommit från Kammarrätten. Domen gäller avverkning i det så kallade Änok-deltat norr om Kvikkjokk i Norrbotten.

Naturskyddsföreningen hade överklagat Skogsstyrelsens beslut om avverkning. Men Kammarrätten anser inte att Naturskyddsföreningen har haft rätt att överklaga beslutet och river därför upp Förvaltningsrättens tidigare dom.

Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson är besviken.

– Det här ärendet kommer vi att driva upp på högsta internationella nivå om det så behövs, säger han.

Domen är principiellt viktig eftersom den visar ifall en miljöorganisation som Naturskyddsföreningen ska få överklaga Skogsstyrelsens beslut.

Den handlar om fjällnära skog som Skogsstyrelsen gav avverkningstillstånd till i januari 2011, men som Naturskyddsföreningen tycker har för höga naturvärden för att avverkas.

I en tidigare dom från Förvaltningsrätten fick Naturskyddsföreningen rätt och avverkningen stoppades. Men när Kammarrätten nu inte tycker att Naturskyddsföreningen har rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut, så betyder det att markägarna enligt den här domen får avverka säger Göran Öster som är chefsjurist på Skogsstyrelsen.

– Vi är förstås nöjda med domen. Det är ju precis så som vi har argumenterat, så vi är nöjda.

Domen har stor betydelse för Skogsstyrelsen säger han.

– Ja, den är väldigt viktig principiellt. Skulle Naturskyddsföreningen ha vunnit detta skulle det betyda att de har rätt att överklaga alla våra beslut i princip. Och det skulle innebära en helt annan arbetssituation för oss. Det kan gälla avverkning och vilken hänsyn som vi kan kräva att de ska ta vid avverkning, och det gäller dispenser och i princip alla beslut enligt skogsvårdslagen.