Slutförvar av kärnbränsle

Nya experiment ska pröva planer för slutförvar

De kopparbehållare som planeras användas vid slutförvaringen av svenskt kärnavfall har ifrågasatts av forskare. Kritikerna har ifrågasatt om kapslarna verkligen kan hålla i hundra tusen år som de ska klara enligt kraven. Nu kommer första resultatet från ett nytt experiment, som tyder på att kopparen visserligen påverkas, men inte lika mycket som i de tidigare experimenten.

Mats Boman vid Uppsala Universitet visar experimentet, som görs i en syrefri atmosfär. Här finns kärl med kopparbitar i extra rent vatten, som ska ligga där i femtio graders värme i totalt ett år.

– 0,08 millibar, ganska lite vätgas. Och det är vad som har bildats under tre månader. Det ska ju inte göra det, men det bildas alltså litegrann.

När vätgas bildas är det någon kemisk reaktion som angriper kopparen. Gruppen ska också studera hur mycket korrosion man ser på ytan. De första kopparbitarna har tagits ut och undersökts efter tre månader, de övriga ska vara kvar i nio månader till.

Och det handlar om att reda ut ifall egenskaperna hos koppar har egenskaper som till exempel gör det olämpligt som material för höljet för slutförvaret av kärnbränsle. Förr ansågs att koppar inte skulle påverkas i rent syrefritt vatten. Sedan kom experimentresultat som antydde att koppar kan angripas, korrodera, i vatten utan syre. Och nu görs alltså ett noggrannt oberoende test av detta. Och det första preliminära delresultatet är alltså att det faktiskt blir korrosion - men att den är mindre än den som setts i tidigare experiment, säger Mats Boman.

– Ja, hos oss har ju korrosionen stannat upp redan. Och det tog ett par månader.

Men Peter Szakalos på Kungliga Tekniska Högskolan, som ligger bakom tidigare försök som visat på korrosion av koppar i vatten, han menar att det viktigaste av experimentet återstår, nämligen att se om korrosionen fortsätter när man pumpar bort den vätgas som har bildats.

– För om mer vätgas bildas när man pumpar bort det, då betyder det faktiskt att korrosionen är en drivande process, som kommer att fortsätta i det oändliga. Annars kunde man ju tänka sig, som vissa har spekulerat - ja, SKB kanske hoppas - att det här bara är en ytreaktion. Så det sker lite ytreaktion med vattenmmolekyler, och sen skulle allting stanna av.

Men experimentet går ut på att undersöka grundläggande egenskaper hos koppar. Den koppar och det vatten som man tänker sig att omge kärnbränsle med när det ska slutförvaras långt nere i urberget, det kommer att innehålla fler föroreningar, som kanske skulle kunna påverka hur kopparen korroderar.